Örgütlenmeler yumağı

Özyönetim, Türkiye’deki egemenlerin iddiasının tam aksine “bölücü” değil birleştiricidir, daha doğrusu radikal katılımcı demokrasi zaten “Örgütlenmektir.” Burada “bir olmak” ile “örgütlenmek” arasındaki fark bir kelime …

Dünyayı kurtaran adam öldü

Kahramanlık filmlerini çok seyretmişsinizdir. Çoğu Hollywood menşeli ya da ondan apartılmış Çin malı çakma kahramanlardır. Bu kahramanlar öncelikle küçük bir don değişikliği ile, bu dondan …

Ekoloji, Papa, Kürtler

İrma kasırgası Karayipleri ve Florida’yı vurdu ve hala da geçmedi. Fırtına terminolojisiyle, ‘Kasırgadan bir tropik fırtına’ düzeyine indi. Yani hala ağaçları arada bir kökünden söküp …

Alternatif Kolombiya

FARC-EP’den hangi gerilla komutanıyla konuşsam, mutlaka yeni bir Kolombiya inşa etmekten bahsetiyordu. Bu sadece artık barışın imzalandığı son zamanlarda değil, henüz müzakerenin başında Havana’da görüştüğümüzde …

KHK Kooperatifi

Travmalar tabii ki istediğimiz şeyler değildir. Fakat travmanın yıkıcı etkisi birçok zaman sadece kişiyi değil, onu çevreleyen sistemi de kapsıyor. Genel bir politik tahlil olarak, …

Ölümden sonra hayat var mı?

Yine yedi kişi öldü. Hangisinden bahsediyor acaba diye düşündünüz. Dört tarafımız ölümlerle çevrili topraklar burası. Çok zenginiz ölmek konusunda. Cennet gibi bir vatan derken kast …

Kimlik ve direniş

Dünya artık ‘Mekan, Kimlik ve Ekoloji ‘ ekseni üzerinden dönüyor diyoruz uzun zamandan beri. Bu eksen sadece şiddetli bir uçurum haline dönüşen Ortadoğu için değil, …

Gerçeğin dört atlısı

Zaferleri severiz; hele bunlar biraz uzaktaysa oldukça severiz, çünkü ne onun zahmetine katlanmak zorunda kalmışızdır ve ne de sonuçlarından doğacak muhtemel ceremesini çekeceğizdir. Bu yüzden …

Politik inisiyatif ve Selo

Gizemin ustası Edgar Allan Poe, satranç ile briçi karşılaştırdığında, briçi daha çok hayata benzetir, “çünkü” der, “satrançta şansa hiç yer yoktur, her şey ama her …

Politika ve gerçek

Sanılanın aksine politika gerçek üzerinden değil ‘görünen’nin üzerinden işler. Etkisini ve hegemonyasını görünen üzerinden kurar. Hele 21. yüzyıl ‘görünen’, imaj yüzyılı olduğundan neredeyse görünen dışında …